Search
  • Tehnoprogres media

FORMIGA P 110 Velocis

Vodeća mašina industrijskog 3D printanja dijelova od polimera uz neprikosnovenu kvalitetu – sada 20% bržaNaj uspješniji industrijski 3D printer sada je 20% produktivniji zahvaljujući novim hardverskim i softverskim svojstvima. Zadržana je visoka pouzdanost i FORMIGA kvaliteta, koja je postavila standard na tržištu, uz trošak manji nego ikad.


Kvaliteta

· Sustav osigurava svojstva dijelova izvodljiva kroz čitavo radno polje – neovisno o količini posla i jednake kvalitete svake mašine

· Vrlo precizan laser sa malim promjerom fokusa omogućuje debljinu stijenke manju od pola milimetra. Sustav pouzdano proizvodi male, delikatne dijelove sa površinom maksimalne kvalitete.


Fleksibilnost

· Uz devet (9) komercijalnih polimernih materijala i deset (10) kombinacija materijala/debljine sloja, EOS drži vodeću poziciju u području različitosti materijala. EOSov ParameterEditor omogućuje prilagođene parametre ekspozicije koji se rade prema dokazanim smjernicama.

· Spot pirometar omogućuje kontinuiranu i točnu kontrolu temperature.


Efikasnost

· Tekući su troškovi isključivo materijala i energije. Nema skrivenih troškova. Nema eksternalija.

· Inovacije u upravljanju temperaturom i kontroli softvera značajno ubrzavaju proces grijanja i nanošenja novog sloja praha čime raste produktivnost.

Dijelovi su u potpunosti funkcionalni odmah nakon skidanja viška praha. Nema naknadnih proizvodnih radnji.


Link na izvorni tekst: EOS FORMIGA P110 Velocis

18 views0 comments