Elektroerozija žicom

Strojevi za rezanje žicom koriste mesinganu ili bakrenu žicu za rezanje programiranog oblika na obratku. U svakom pražnjenju dolazi do odnošenja materijala na radnom komadu i oštećenja radnog alata ( u ovom slučaju žice ). Žica mora biti pod određenom napetošću da bi mogla neovisno raditi na gornjoj i donjoj vodilici.
Micro machining
Otvorite si nove mogućnosti za ultra preciznu obradu minijaturnih komponenti u različitim granama industrije: aeronautika, zubarski izradci, medicinski instrumenti, elektronske komponente… Gdje se traži velika preciznost, odgovaramo žicom i do 0.02 mm promjera!

STROJ

CUT 1000
CUT 1000 OilTech
CUT 2000 OilTech
CUT 2000 S
CUT 2000 X

X,Y,Z OSI (mm)

220 x 160 x 100
220 x 160 x 100
350 x 250 x 256
350 x 250 x 256
350 x 250 x 256
High speed machining
Elektroerozija žicom udovoljava zahtjevnim obradama velike brzine uz osiguravanje integriteta površine. Budite u stanju odgovoriti na zahtjeve kvalitete i efikasnosti proizvodnje složenih i velikih dijelova, u industrijama poput medicine, zrakoplovstva, te onoj proizvodnje.

STROJ

CUT P 350
CUT P 550
CUT P 800
CUT P 1250
CUT 200 mS
CUT 200 Sp
CUT 300 mS
CUT 300 Sp
CUT 400 Sp
AC Progress VP2
AC Progress VP3
AC Progress VP4

X,Y,Z OSI (mm)

350 x 220 x 220
550 x 350 x 400
800 x 550 x 510
1250 x 850 x 700
350 x 220 x 220
350 x 220 x 220
550 x 350 x 400
550 x 350 x 400
800 x 550 x 510
350 x 250 x 256
500 x 350 x 426
800 x 550 x 525
Top End Accuracy
Strojevi za rezanje žicom sposobni za pozicioniranje radnog komada, te ekstremnu točnost i površinsku obradu na nano razini.

STROJ

CUT 1000
CUT 2000 S
CUT 3000 S
CUT 2000 X
CUT 3000 X

X,Y,Z OSI (mm)

220 x 160 x 100
350 x 250 x 256
500 x 350 x 256
350 x 250 x 256
500 x 350 x 256
General purpose
Strojevi s velikom fleksibilnošću i niskom cijenom rada, idealan WEDM (elektroerozija žicom)  za svaku alatnicu.

STROJ

CUT E 350
CUT E 600

X,Y,Z OSI (mm)

350 x 250 x 245
600 x 400 x 350