Potrošni materijal

U potrošni materijal uključujemo rezervne dijelove i pribor za elektroeroziju.
Pribor za elektroeroziju obuhvaća veliki izbor repromaterijala:

  • žice ( različitih kvaliteta )
  • smola za deionizaciju vode
  • rezinteh sustavi za deionizaciju vode
  • filteri za ulje i vodu
  • elektrode za bušenje rupa
  • rezervni dijelovi za sve modele strojeva za elektroeroziju