Servis

Tehnoprogres pruža cjelovitu uslugu od savjetovanja koja je tehnologija najprimjerenija vašim specifičnim potrebama, preko instalacije iste, pa sve do dugoročnog održavanja i/ili certificiranog educiranja vaših servisera. Obratite nam se sa povjerenjem!

Instalacija GFMS Mikron mašina

Rad na lokaciji

Osnovna edukacija rada na mašini i održavanje

Detekcija problema

Održavanje i podrška Mikron korisnicima

Regionalna poveznica između proizvođača i klijenta

Edukacija servisera