Potrošni Materijal

U potrošni materijal uključujemo rezervne dijelove i pribor za elektroeroziju. Pribor za elektroeroziju obuhvaća veliki izbor repromaterijala:

  • žice ( različitih kvaliteta )

  • smola za deionizaciju vode

  • rezinteh sustavi za deionizaciju vode

  • filteri za ulje i vodu

  • elektrode za bušenje rupa

  • rezervni dijelovi za sve modele strojeva za elektroeroziju