Optimizacija ili Inovacija

Slučajevi prakse aditivne proizvodnje dijele se u dvije kategorije: (1) pristup optimizacije, odnosno poboljšanja specifičnih troškovnih poluga kako bi se sveukupni troškovi smanjili, te (2) inovativna AM primjena - radikalni rast prihoda putem fokusa na inovativnim dijelovima koji nude poboljšanja navedena u nastavku teksta.

PROCJENA TEHNIČKE USKLAĐENOSTI
 • Je li suklađeno s trenutnom aditivnom proizvodnjom?

 • Jesu li dostupni materijali?

 • Ispunjava li pravila dizajna (projektiranja) aditivne proizvodnje?

PROCJENA EKONOMSKE USKLAĐENOSTI
 • Koliki su troškovi proizvodnje?

 • Kolike su uštede u trošku lanca dobave?

 • Koja je dodana vrijednost aditivne proizvodnje?

ODLUKA O ISKORAKU
 • Je li aplikacija pogodna za aditivnu proizvodnju?

 • Kako se može povećati vrijednost?

 • Ponovno ispitati dizajn aditivne proizvodnje

Tehničke i Ekonomske Pretpostavke Uvođenja AM

Pristup Optimizacije

Kod pristupa optimizacije odabiremo faze klasične proizvodnje koje ćemo redizajnirati za onu aditivnu.

U svrhu smanjivanja troškova naveden redizajn mora ići u smjeru poboljšanja najmanje jednog od navedenih aspekata:

 • Trošak dodatnog postavljanja alata

 • Trošak proizvodnje proizvoda ili dijela proizvoda

 • Trošak lanca dobave

 • Trošak materijala

 • Trošak obrtnog kapitala

 • Trošak isporuke

 • Trošak logistike

Pristup Inovacije

Inovativni dijelovi koji nude bolja svojstva i/ili manji trošak krajnjem kupcu fokus je pristupa radikalnog rasta prihoda.

Nova, 3D printana GE mlaznica za gorivo izvrstan je primjer uštede milijuna dolara troškova kerozina.

Drugim riječima inovativna primjena otvorila je novi potencijal tržišta i istovremeno radikalno poboljšala vrijednost krajnjem potrošaču (u ovom slučaju proizvođaču zrakoplova.)

Inovacija kao takva daje daleko veći poslovni utjecaj nego prostup optimizacije, no sa druge strane teže ga je kvantificirati od pristupa optimizacije.