ELEKTROEROZIJA ŽICOM

Strojevi za rezanje žicom koriste mesinganu ili bakrenu žicu za rezanje programiranog oblika na obratku. U svakom pražnjenju dolazi do odnošenja materijala na radnom komadu i oštećenja radnog alata ( u ovom slučaju žice ). Žica mora biti pod određenom napetošću da bi mogla neovisno raditi na gornjoj i donjoj vodilici.

Mikro obrada

Otvorite si nove mogućnosti za ultra preciznu obradu minijaturnih komponenti u različitim granama industrije, obrana, aeronautika, zubarski izradci, medicinski instrumenti, elektronske komponente... Gdje se traži velika preciznost, odgovaramo žicom i do 0.02 mm promjera!

Stroj X,Y,Z osi
CUT 1000 220 x 160 x 100 mm
CUT 1000 OilTech 220 x 160 x 100 mm
CUT 2000 OilTech 350 x 250 x 256 mm
CUT 2000 S
350 x 250 x 256 mm
CUT 2000 X 350 x 250 x 256 mm

High speed obrada

Brze stojevi s zavidnom površinskom obradom. Udovoljite zahtjevima tržišta kompleksnim i velikim izradcima u izradi kalupa, vojnoj industriji, aeronautici, medicini ili drugim granama proizvodnje.

Stroj X,Y,Z osi
CUT P 350 350 x 220 x 220 mm
CUT P 550 550 x 350 x 400 mm
CUT P 800 800 x 550 x 510 mm
CUT P 1250 1250 x 850 x 700 mm
CUT 200 mS 350 x 220 x 220 mm
CUT 200 Sp 350 x 220 x 220 mm
CUT 300 mS 550 x 350 x 400 mm
CUT 300 Sp 550 x 350 x 400 mm
CUT 400 Sp 800 x 550 x 510 mm
AC Progress VP2 350 x 250 x 256 mm
AC Progress VP3
500 x 350 x 426 mm
AC Progress VP4
800 x 550 x 525 mm

Visoko precizni strojevi

Strojevi za rezanje žicom sposobni za pozicioniranje radnog komada, te ekstremnu točnost i površinsku obradu na nano razini.

Stroj X,Y,Z osi
CUT 1000 220 x 160 x 100 mm
CUT 2000 S
350 x 250 x 256 mm
CUT 3000
500 x 350 x 256 mm
CUT 3000 S
500 x 350 x 256 mm

Strojevi za opću upotrebu

Strojevi s velikom fleksibilnošću i niskom cijenom rada, idealan WEDM (elektroerozija žicom)  za svaku alatnicu.

Stroj X,Y,Z osi
CUT 20 P 350 x 250 x 250 mm
CUT 30 P 600 x 400 x 350 mm

Blueline

Strojevi za rezanje žicom koriste mesinganu ili bakrenu žicu za rezanje programiranog oblika na obratku. U svakom pražnjenju dolazi do odnošenja materijala na radnom komadu i oštečenja radnog alata ( u ovom slučaju žice ). Žica mora biti pod određenom napetošću da bi mogla neovisno raditi na gornjoj i donjoj vodilici. Debljina žice je između 0.15 i 0.3 mm.

Stroj X,Y,Z osi
CA 20
350 x 250 x 250 mm
CA 20 U
350 x 250 x 250 mm
CA 30
600 x 400 x 350 mm
CA 30 U
600 x 400 x 350 mm
FW 1U
350 x 320 x 150 mm
FW 2U
500 x 400 x 250 mm
FW 3U
630 x 500 x 150 mm